Company Logo

Jak probíhá výuka a výcvik

 

VÝUKA: TEORIE - KONZULTAČNÍ HODINY

 

  • ÚTERÝ            -  17,30 - 19,00 hod.

 

  • ČTVRTEK      -   16,00 - 17,30 hod.

 

Výuka a výcvik od začátku do konce

V ČR platí od 1.1.2001 zákon č.247/2000 Sb ( v novelizované verzi od 7.listopadu 2014) o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů. Zákon stanoví podmínky pro provádění jednotlivých druhů výuky a výcviku a jeho minimální rozsah.

Zahájení kurzu

Výcvik může být zahájen poté, co v autoškole odevzdáte vyplněnou žádost o přijetí k výuce a výcviku a posudek o zdravotní způsobilosti k řízení

Délka kurzu

Délka kurzu závisí na řadě faktorů, především na počtu hodin příslušného druhu výcviku.
Obvyklá délka kurzů pro skupinu B je 2 - 3 měsíce. Není vyloučeno na přání žáka absolvovat kurz intenzivní formou, kdy lze dobu trvání výcviku výrazně zkrátit.

Pokud Váš výcvik trvá výrazně déle, či od začátku s Vámi učitel jezdí nepřiměřeně málo, potom zpravidla něco není v pořádku.

Teoretická výuka

probíhá podle individuálního studijního plánu, kdy se žák připravuje samostudiem a konzultace absolvuje s učitelem.

Proč se musím naučit i teorii, proč nestačí jen výcvik (jízdy)? Pokud si chceš být opravdu jistý, co jsou tvoje povinnosti a práva v souvislosti s řízením vozidla a potom vše sladit s praxí, tak je to jediný způsob jak se k těmto vědomostem schůdnou cestou dopracovat. Věř tomu, že současný provoz je komplikovaný i z pohledu profesionálního řidiče, natož pro amatéra - začátečníka!

Praktický výcvik

Zjednodušeně řečeno je dána povinnost s Vámi odjezdit při výcviku skupiny B 28 vyučovacích hodin jízdy. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.  Po absolvování minimálního počtu hodin teorie i praxe máte možnost být přihlášeni ke zkoušce.

 

 

Přehled jednotlivých etap výcviku:

Během 1. etapy musí žák vstřebat základní dovednosti ohledně ovládání vozidla a získat tak čas na řešení jednoduchých situací a manévrů. Pohyb rukou a nohou se musí zautomatizovat. Začátkem 2. etapy se žák musí už z větší části věnovat sledování provozu!

Začátkem 2. etapy je nutno postupně provádět složitější manévry: Parkování (popředu i couváním), otáčení apod. Jízda městským provozem, světelné křižovatky, jízda mimo obec vyšší rychlostí.

Začátkem 3. etapy je nutno zaměřit se na podélné parkování (mezi vozidla) a řešení krizových situací. Nechat žáka v různých situacích již samostatně uvažovat, trénovat a rozvinout jeho schopnosti vedoucí k správnému řešení daných situací!!

Závěrečná zkouška - již samostatná jízda! (zkoušku si organizuje zkušební komisař)

 

Ukončení kurzu

Váš výcvik může být ukončen poté, až absolvujete výuku a výcvik. Počty vyučovacích hodin jsou stanoveny zákonem jako minimální, tudíž Vám nic nebrání domluvit si s autoškolou počet hodin vyšší tak, abyste k závěrečné zkoušce byli 100% připraveni.

Závěrečná zkouška

Na zkoušku Vás přihlašuje autoškola po ukončení výcviku. V každém případě ale musíte splnit věkový limit pro příslušnou skupinu ŘO a to nejpozději den před termínem zkoušek.

Zkouška probíhá v jeden den, provádí ji s Vámi zkušební komisař a skládá se ze 3 částí:

  • písemný test z „pravidel“ (30 minut)
  • ústní zkouška – příprava vozidla před jízdou
  • zkouška z praktické jízdy (30 minut sk. B)

Za zkoušku z odborné způsobilosti je žadatel povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 700,- Kč. Jedná se o poplatek Měú, nesouvisí s autoškolou!Buy, Sale Online
TOPlist

Powered by Joomla!®. Designed by: joomla themes free top actors Valid XHTML and CSS.